Xogando Con Gatos (Edición Literaria – Teatro – Biblioteca Dramática Galega)

última actualización del precio: Categoría(s): Arte dramático y otras artes escénicas, Arte, música y literatura, Infantil y juvenilLeave a comment
Xogando Con Gatos (Edición Literaria - Teatro - Biblioteca Dramática Galega)
  • TÍTULO DEL LIBRO: Xogando Con Gatos (Edición Literaria – Teatro – Biblioteca Dramática Galega)
  • ISBN: 9788499148816
 • AUTOR: Antón Cortizas
 • EDITORIAL: Xerais
 • NÚMERO DE PÁGINAS: 120
 • Argumento y/o datos del libro: “Xogando Con Gatos (Edición Literaria – Teatro – Biblioteca Dramática Galega)”.

  Constátase que hoxe en día os cativos e as cativas non brincan nin enredan coma se facía décadas atrás. E a mudanza dos tempos. Os novos medios (TV, xogos electrónicos, teléfono móbil, ipad, ipod…) así como unha xeografía urbana desaxeitada (falta de espazos de encontro e recreo), alén da ocupación dos mesmos por outras circunstancias (rúas ateigadas de vehículos) e engadido todo isto ao forte descenso da natalidade que dá por resultado a escaseza de nenos (quer no medio urbano quer no medio rural -aínda conservando este toda a xeografía do xogo-) que dificulta, xa que logo, a concentración de nenos necesaria para que se produza o xogo colectivo e socializador. A todo isto aínda hai que sumar a excesiva ocupación do tempo de lecer das crianzas en actividades regradas (deportes, música, tarefas escolares…) que lles resta posibilidades de desenvolveren o xogo libre e creativo.
  Quizabes, se os meniños e as meniñas xogasen como se xogaba en creatividade, liberdade e gratuidade, esta obra non tería razón de ser.

  Hazte con tu ejemplar de “Xogando Con Gatos (Edición Literaria – Teatro – Biblioteca Dramática Galega)”, a través de los siguientes enlaces.

  Los enlaces que te ofrecemos te dirigirán directamente a la página del producto en la web oficial de la librería online que selecciones.

  *Nuestros precios son actualizados de manera regular, a pesar de ésto, pueden existir variaciones con respecto a la librería online.

  Esperamos que mejorprecioonline.com ayude a mejorar tu experiencia de compra. Ahora, disfruta de nuestros enlaces:

  Gran Dicionario Xerais da Lingua. Obra completa «2 Volumes Tomo I A-G Tomo II H-Z»

  última actualización del precio: Categoría(s): Diccionarios MonolinguesLeave a comment
  Gran Dicionario Xerais Da Lingua (2 Vol.)
  • TÍTULO DEL LIBRO: Gran Dicionario Xerais da Lingua. Obra completa «2 Volumes Tomo I A-G Tomo II H-Z»
  • ISBN: 9788499140704

  Argumento y/o datos del libro: “Gran Dicionario Xerais da Lingua. Obra completa «2 Volumes Tomo I A-G Tomo II H-Z»”.

  Xosé María Carballeira Anllo (Autor/a), Carme Hermida Gulías (Autor/a), Primitivo Iglesias Sierra (Autor/a), Carme Ares Vázquez (Autor/a), Xosé María Lema Suárez (Autor/a), Rosa López Fernández (Autor/a) e Xosé María Carballeira Anllo (Coordinador/a)

  Hazte con tu ejemplar de “Gran Dicionario Xerais da Lingua. Obra completa «2 Volumes Tomo I A-G Tomo II H-Z»”, a través de los siguientes enlaces.

  Los enlaces que te ofrecemos te dirigirán directamente a la página del producto en la web oficial de la librería online que selecciones.

  *Nuestros precios son actualizados de manera regular, a pesar de ésto, pueden existir variaciones con respecto a la librería online.

  Esperamos que mejorprecioonline.com ayude a mejorar tu experiencia de compra. Ahora, disfruta de nuestros enlaces:

  Dicionario Xerais Francés-Galego / Galego-Francés

  última actualización del precio: Categoría(s): Diccionarios BilinguesLeave a comment
  Dicionario Frances-galego Galego-frances
  • TÍTULO DEL LIBRO: Dicionario Xerais Francés-Galego / Galego-Francés
  • ISBN: 9788497829595

  Argumento y/o datos del libro: “Dicionario Xerais Francés-Galego / Galego-Francés”.

  Este Dicionario Francés-Galego / Galego-Francés, preparado por Luís Castro Macía e Remedios Rodríguez Sánchez, constitúe un vocabulario de correspondencias entre 25.000 entradas do léxico estándar de ambas as dúas linguas. En cada unha das entradas sinálase, ademais, a súa transcrición fonética, a súa categorización gramatical, a fraseoloxía de uso máis habitual, así como, cando fose necesario, a precisión da súa tradución. Este dicionario, o primeiro publicado de correspondencias entre o galego e o francés, está completamente actualizado á normativa ortográfica aprobada pola Real Academia Galega de 2003, completándose con senllos apéndices gramaticais, onde se recollen as conxugacións verbais francesa e galega, así como senllos prontuarios gramaticais de cada unha das linguas. A presentación en encadernación flexible facilita o seu uso aos estudantes de educación secundaria, sendo tamén imprescindible para todas aquelas persoas que traballan de xeito cotiá en lingua galega e francesa.

  Hazte con tu ejemplar de “Dicionario Xerais Francés-Galego / Galego-Francés”, a través de los siguientes enlaces.

  Los enlaces que te ofrecemos te dirigirán directamente a la página del producto en la web oficial de la librería online que selecciones.

  *Nuestros precios son actualizados de manera regular, a pesar de ésto, pueden existir variaciones con respecto a la librería online.

  Esperamos que mejorprecioonline.com ayude a mejorar tu experiencia de compra. Ahora, disfruta de nuestros enlaces:

  Gran Dicionario Xerais da Lingua. Obra completa «2 Volumes Tomo I A-G Tomo II H-Z»

  última actualización del precio: Categoría(s): Diccionarios MonolinguesLeave a comment
  Gran Dicionario Xerais Da Lingua (2 Vol.)
  • TÍTULO DEL LIBRO: Gran Dicionario Xerais da Lingua. Obra completa «2 Volumes Tomo I A-G Tomo II H-Z»
  • ISBN: 9788499140704

  Argumento y/o datos del libro: “Gran Dicionario Xerais da Lingua. Obra completa «2 Volumes Tomo I A-G Tomo II H-Z»”.

  Xosé María Carballeira Anllo (Autor/a), Carme Hermida Gulías (Autor/a), Primitivo Iglesias Sierra (Autor/a), Carme Ares Vázquez (Autor/a), Xosé María Lema Suárez (Autor/a), Rosa López Fernández (Autor/a) e Xosé María Carballeira Anllo (Coordinador/a)

  Hazte con tu ejemplar de “Gran Dicionario Xerais da Lingua. Obra completa «2 Volumes Tomo I A-G Tomo II H-Z»”, a través de los siguientes enlaces.

  Los enlaces que te ofrecemos te dirigirán directamente a la página del producto en la web oficial de la librería online que selecciones.

  *Nuestros precios son actualizados de manera regular, a pesar de ésto, pueden existir variaciones con respecto a la librería online.

  Esperamos que mejorprecioonline.com ayude a mejorar tu experiencia de compra. Ahora, disfruta de nuestros enlaces:

  Dicionario Xerais Francés-Galego / Galego-Francés

  última actualización del precio: Categoría(s): Diccionarios BilinguesLeave a comment
  Dicionario Frances-galego Galego-frances
  • TÍTULO DEL LIBRO: Dicionario Xerais Francés-Galego / Galego-Francés
  • ISBN: 9788497829595

  Argumento y/o datos del libro: “Dicionario Xerais Francés-Galego / Galego-Francés”.

  Este Dicionario Francés-Galego / Galego-Francés, preparado por Luís Castro Macía e Remedios Rodríguez Sánchez, constitúe un vocabulario de correspondencias entre 25.000 entradas do léxico estándar de ambas as dúas linguas. En cada unha das entradas sinálase, ademais, a súa transcrición fonética, a súa categorización gramatical, a fraseoloxía de uso máis habitual, así como, cando fose necesario, a precisión da súa tradución. Este dicionario, o primeiro publicado de correspondencias entre o galego e o francés, está completamente actualizado á normativa ortográfica aprobada pola Real Academia Galega de 2003, completándose con senllos apéndices gramaticais, onde se recollen as conxugacións verbais francesa e galega, así como senllos prontuarios gramaticais de cada unha das linguas. A presentación en encadernación flexible facilita o seu uso aos estudantes de educación secundaria, sendo tamén imprescindible para todas aquelas persoas que traballan de xeito cotiá en lingua galega e francesa.

  Hazte con tu ejemplar de “Dicionario Xerais Francés-Galego / Galego-Francés”, a través de los siguientes enlaces.

  Los enlaces que te ofrecemos te dirigirán directamente a la página del producto en la web oficial de la librería online que selecciones.

  *Nuestros precios son actualizados de manera regular, a pesar de ésto, pueden existir variaciones con respecto a la librería online.

  Esperamos que mejorprecioonline.com ayude a mejorar tu experiencia de compra. Ahora, disfruta de nuestros enlaces:

  Diccionario Xerais ortográfico da lingua Galega

  última actualización del precio: Categoría(s): Diccionarios MonolinguesLeave a comment
  • TÍTULO DEL LIBRO: Diccionario Xerais ortográfico da lingua Galega
  • ISBN: 9788497824200

  Argumento y/o datos del libro: “Diccionario Xerais ortográfico da lingua Galega”.

  O Dicionario Ortgráfico da Lingua Galega, preparado polo lexicógrafo Xosé Feixó Cid, ofrece por vez primeira nun único volume a presentación do vocabulario normativo galego e das normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. Así na primeira parte, dedicada ao vocabulario, preséntase con claridade as formas normativas con indicación gramatical, remisión de formas sinónimas e indicación de formas incorrectas de uso frecuente. Canto ás normas ortográficas e morfolóxicas, que constitúen a segunda parte do dicionario, optouse para achegalas ao público consultor dun xeito simplificado e claro, ordenado alfabeticamente para unha mellor localización da cuestión obxecto de consulta. Así, o plural, o feminino, a acentuación, o artigo… poden localizarse de xeito máis rápido que buscándoos dentro de epígrafes máis xenéricas ás que ás veces o consultor non sabe dirixirse. Ademais, en poucas páxinas, ofrécese extractado, pero de forma completa, un dicionario de verbos co que todos eles poderán ser conxugados con seguridade, sen necesidade de introducirse na complexa teoría xustificatoria. A maiores, a obra ofrece tamén cuestións non puramente ortográficas ou morfolóxicas, pero sen dúbida de grande interese e consulta, como poden ser a colocación dos pronomes átonos na frase ou o nomenclátor oficial da toponimia, ou o uso de distintos signos, entre eles os de puntuación, ou a determinación de casos dubidosos de xénero. O Dicionario Ortográfico da Lingua Galega convértese no consultor ortográfico de máis alta fiabilidade no momento actual, polo que se refire ao vocabulario da nosa lingua, e no de máis doada consulta das normas ortográficas e morfolóxicas que a rexen, sen que por iso se perda nesa parte a máis mínima rigorosidade, e, en conxunto, sumados ambos capítulos, no máis completo.

  Hazte con tu ejemplar de “Diccionario Xerais ortográfico da lingua Galega”, a través de los siguientes enlaces.

  Los enlaces que te ofrecemos te dirigirán directamente a la página del producto en la web oficial de la librería online que selecciones.

  *Nuestros precios son actualizados de manera regular, a pesar de ésto, pueden existir variaciones con respecto a la librería online.

  Esperamos que mejorprecioonline.com ayude a mejorar tu experiencia de compra. Ahora, disfruta de nuestros enlaces:

  Dicionario Xerais Galego-Castelán Castellano-Gallego

  última actualización del precio: Categoría(s): Diccionarios BilinguesLeave a comment
  Descargar PDFs y ebooks
  • TÍTULO DEL LIBRO: Dicionario Xerais Galego-Castelán Castellano-Gallego
  • ISBN: 9788497823197

  Argumento y/o datos del libro: “Dicionario Xerais Galego-Castelán Castellano-Gallego”.

  Este Dicionario Xerais Galego-castelán/Castellano-gallego constitúe un vocabulario de correspondencias entre 25.000 entradas do léxico estándar de ambas as dúas linguas. En cada unha das entradas sinálase, ademais, a súa categorización gramatical, a frase…

  Hazte con tu ejemplar de “Dicionario Xerais Galego-Castelán Castellano-Gallego”, a través de los siguientes enlaces.

  Los enlaces que te ofrecemos te dirigirán directamente a la página del producto en la web oficial de la librería online que selecciones.

  *Nuestros precios son actualizados de manera regular, a pesar de ésto, pueden existir variaciones con respecto a la librería online.

  Esperamos que mejorprecioonline.com ayude a mejorar tu experiencia de compra. Ahora, disfruta de nuestros enlaces:

  Diccionario Xerais elemental Inglés-Galego Galego-Inglés

  última actualización del precio: Categoría(s): Diccionarios BilinguesLeave a comment
  Diccionario Xerais elemental Inglés-Galego Galego-Inglés
  • TÍTULO DEL LIBRO: Diccionario Xerais elemental Inglés-Galego Galego-Inglés
  • ISBN: 9788483024171

  Argumento y/o datos del libro: “Diccionario Xerais elemental Inglés-Galego Galego-Inglés”.

  Diccionario Xerais elemental Inglés-Galego Galego-Inglés

  Hazte con tu ejemplar de “Diccionario Xerais elemental Inglés-Galego Galego-Inglés”, a través de los siguientes enlaces.

  Los enlaces que te ofrecemos te dirigirán directamente a la página del producto en la web oficial de la librería online que selecciones.

  *Nuestros precios son actualizados de manera regular, a pesar de ésto, pueden existir variaciones con respecto a la librería online.

  Esperamos que mejorprecioonline.com ayude a mejorar tu experiencia de compra. Ahora, disfruta de nuestros enlaces:

  Pequeño diccionario Xerais da lingua

  última actualización del precio: Categoría(s): Diccionarios MonolinguesLeave a comment
  Pequeno Dicionario Xerais Da Lingua
  • TÍTULO DEL LIBRO: Pequeño diccionario Xerais da lingua
  • ISBN: 9788497821698

  Argumento y/o datos del libro: “Pequeño diccionario Xerais da lingua”.

  Pequeño diccionario Xerais da lingua

  Hazte con tu ejemplar de “Pequeño diccionario Xerais da lingua”, a través de los siguientes enlaces.

  Los enlaces que te ofrecemos te dirigirán directamente a la página del producto en la web oficial de la librería online que selecciones.

  *Nuestros precios son actualizados de manera regular, a pesar de ésto, pueden existir variaciones con respecto a la librería online.

  Esperamos que mejorprecioonline.com ayude a mejorar tu experiencia de compra. Ahora, disfruta de nuestros enlaces: